Hem

Schakal

Alla får vara med! och desto fler vi blir desto bättre.

 

Om tillräckligt stort intresse finns så kommer Schakal.se att organisera en ekonomisk förening. målet är 1000 medlemar som minst.

 

En ekonomisk förening liknar ett aktiebolag på många vis, alla delägare äger företaget och alla har lika rösträtt oavsett hur mycket pengar du investerat i företaget.

 

Tillsammans med en månadsavgift med en låg månads avgift så kan vi snabbt bli stora. Vi (medlemarna) bestämmer vad kapitalet ska läggas på samt om/när vinstutbetalningar till medlemarna ska ske samt dess storlek!

 

Ett medlems antal på 1000 och en månadsavgift på 100 kr ger oss 100 000 att investera varje månad.

 

 

När vi är många och satsar så lite per person så har vi föga lite att förlora men mycket att satsa.

 

Investerings exempel:

 

- Köpa upp stora mängder av aktier i starka bolag som har haft ett tuft börsår i inväntan på uppgång.

 

- finansiera nyföretagande, vi köper in oss i bolaget så dom får tillräckligt med kapital för att driva verksamheten och i gengäld kräver vi enbart 10-25 % av vinsten varje år.

 

- Finansierar eller köper upp företag som är nära stupet. Dom har personal, fabrik och bra produkt men kapitalet har tagit slut.

 

 

 

Det går fort att kapitalet växer om man vågar satsa och är aktiv. Om vi utgår från att vi bara är 1000 medlemar och vi satsar endast 100 kr per månad för var medlem så ger det oss 100 000 i månaden, 1 200 000 om året. Om vi bara får kapitalet att öka med 10%, vilket är väldigt lågt i såna här sammanhang så ger det oss 1 320 000 första året.

 

Andra året : 2 772 000

Tredje året : 4 369 200

Fjärde året: 6 126 120

Femte året: 8 058 732

 

Även om uträkningen bara ger en syn på hur det hade kunnat se ut så ser man tydligt vad jag vill visa, nämligen att det snabbt växer ut stort kapital för investering.

 

Har räknat med 10 % påslag i slutet av varje år med förra årets inkomst(exlusive skatt). Uträckningen skilljer sig en del från den faktiska siffran då man måste ta in ökningen i % varje månad inte årsvis(vilket ger betydligt högre siffra) samt skatten på inkomsterna varje år vilket sänker summan.

 

Copyright © All Rights Reserved